Tag Archives: vietnamesewine

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG RƯỢU VANG

  1/ Chất lượng rượu vang: là thuật ngữ mang tính chủ quan, nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh chúng ta đang sử dụng thuật ngữ này. Chất lượng cảm nhận là sự phản ánh thành phần hóa học của rượu tại thời điểm nó được thưởng thức. Những gì được […]

.