LÀM SAO ĐỂ BIẾT BẠN THÍCH LOẠI RƯỢU VANG NÀO?

Với rất nhiều tùy chọn hiện có, làm thế nào để bạn biết được sở thích của mình? Vâng, mặc dù rất đa dạng nhưng rượu vang có thể được phân loại thành 9 kiểu. Một khi bạn nếm thử tất cả 9 phong cách này, bạn sẽ biết loại mình thích và không thích.

Hãy xem đây là một bài tập về nhà. Nếm thử ít nhất một loại rượu vang từ mỗi loại trong số 9 phong cách trên trong tháng tiếp theo (hoặc lâu hơn), sau đó ghi lại một cách chi tiết, khách quan

(Sử dụng phương pháp nếm có trong hướng dẫn này!)

 

Rượu vang đỏ, Ly rượu vang, Rượu vang pháp, Rượu vang Đà Lạt, Rượu vang chile,  rượu vang, Soju, Pha rượu soju

.