RƯỢU VANG SAU KHI MỞ NẮP BẢO QUẢN TRONG TỦ LẠNH ĐƯỢC BAO LÂU?

 

Champagne và dòng vang sủi sau khi ở nắp bảo quản được từ 1-3 ngày do có CO2, đây là các bong bóng khi rượu.

Vang trắng nhẹ, đỏ nhẹ, vang hồng, vang ngọt sau khi mở nắp bảo quản trong tủ lạnh từ 3-5 ngày.

Vang đỏ full body sau khi mở nắp bảo quản trong tủ lạnh 7-10 ngày do có lượng tannin nhiều.

Vang cường hóa sau khi mở nắp bảo quản trong tủ lạnh 28 ngày do có nồng độ cồn cao có thể lên đến 21 độ

Vang bịch được dựng trong túi kín nên oxy khó vào có thể bảo quản 3-4 tuần thậm chí có loại lên đến 8 tuần.

.